Tevékenységi kör

 

Talajmechanikai feltáró fúrások

Talajvizsgálati jelentés (Talajmechanikai szakvélemény)

A talajvizsgálati jelentés az épületek alapozásának tervezéséhez elengedhetetlen, az alapozási sík, teherhordó altalaj pontos behatárolásához. Az előzetes talajvizsgálattal elkerülhetőek az épület alapsüllyedéséből származó épületkárok.

Statikus, és dinamikus szondázás

  • Környezetvédelmi vizsgálatok
  • Homok és kavics kutatás
  • Tartószerkezeti tervezés, szakértés (statikai tervezés)
  • Épületkár vizsgálat
  • Jövőbeni terveink közt szerepel a vízkútfúrás (száraz és iszapöblítéses technológiával), valamint geotermikus tervezői tevékenység, geotermikus földhőszonda fúrás