Talajvizsgálati jelentés

talajvizsgalati-jelentes

A talajvizsgálati jelentés az épületek alapozásának tervezéséhez elengedhetetlen. Az alapozási sík, a teherhordó altalaj pontos behatárolása rendkívül fontos. Az előzetes talajvizsgálattal elkerülhetőek az épület alapsüllyedéséből származó épületkárok.

A talajvizsgálati jelentésben kell ismertetni az építési, fennmaradási engedélyezéshez az építmény talajkörnyezetét, olyan részletességgel, hogy annak alapján a tervezett építmények és építési tevékenységek, illetve szükséges geotechnikai szerkezeteket és tevékenységeket (földmunkákat, talajjavításokat, víztelenítéseket stb.) meg lehessen tervezni. A talajvizsgálati jelentés mint önálló dokumentum legfeljebb 1. geotechnikai kategóriába tartozó építmények esetében hagyható el, feltéve, hogy az építészeti és a tartószerkezeti tervek rögzítik ennek megengedhetőségét, továbbá ismertetik azokat a geotechnikai információkat, melyek a tervek alapjául szolgáltak. Nem maradhat el a talajvizsgálati jelentés, ha teljesül a következő kritériumok valamelyike:

Az építményt illetően a beépített szintek száma kettőnél több, magassága 6 m-nél nagyobb, alapterülete 1000 m-nél nagyobb, tartószerkezetének fesztávolsága 10,0 m-nél több, az alapozás a környező terepszint alatt 3,0 m-nél mélyebbre ér, jogszabályban meghatározott okok miatt veszélyes az üzeme.  A geotechnikai körülményeket illetően csúszás és omlásveszélyes a terület, illetve a talajkörnyezet, alábányászottság illetve barlangok miatt felszínmozgásoktól kell tartani, mocsaras, bel és/vagy árvízveszélyes a terület, az altalaj térfogatváltozó, feltöltéses, agresszív vagy más ok miatt különösen kedvezőtlen.